skip to Main Content

Kallelse till årsstämma 2018!

Halla Sjonhem Viklau Fiberförening kallar till årsstämma i Halla bygdegård 2018-04-05 klockan 19.00. Program Sedvanliga stämmoförhandlingar Kaffe Medlemsinformation Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Ingen anmälan krävs. Kallelse och revisionsberättelse 2018 hittar du under Dokument.

Läs mer

Utveckling ny hemsida

Senaste styrelsemötet beslutades att utveckla en ny hemsida som skall underlätta administrationen. Syftet med den nya hemsidan är att styrelsen lättare skall kunna göra enklare uppdateringar. Hemsidan kommer inledningsvis vara ganska sparsmakad med information, men kommer över tid fyllas med…

Läs mer
Back To Top